Kennisdeling: “zakelijk tekenen”

Kennisdeling: “Zakelijk Tekenen”

IMG_8524Op 19 september was op kantoor bij Qquest een inspiratiesessie “Zakelijk Tekenen”. Aangezien kennis over dit onderwerp intern niet aanwezig was, is een extern bureau gevraagd een workshop te verzorgen. Selma Koopman van “de Betekenaar” begeleide de avond, voor de deelnemers was het vooral zelf doen. Vooraf kreeg iedereen een etui met verschillende kleuren stiften waarmee het de bedoeling was om hetgeen wat tijdens de avond werd voorgedragen over te tekenen. Gestart werd met een voorstelronde waarin de deelnemers zichzelf op een post-it moesten uitdrukken. Dit leverde een variatie aan tekeningen op. Daarna werd uitgelegd hoe het komt dat wij in onze communicatie zo weinig gebruik maken van tekeningen terwijl het zoveel voordelen heeft boven schrijven. Tekeningen hoeven niet mooi te zijn om een boodschap over te brengen. Het grootste deel van wat wij met onze zintuigen waarnemen komt voort uit wat we zien.

Vervolgens is het teken ABC uitgelegd. Het teken ABC bestaat uit een beperkt aantal eenvoudige symbolen variërend van punt, streep tot spiraal. Hiermee zijn een aantal oefeningen gedaan waarbij telkens gevraagd werd 5 willekeurige woorden te noteren waarna van elk van de woorden een tekening werd gemaakt. Probeer het maar eens, als je niet gewend bent om te tekenen dan levert dat de nodige hilariteit op. En dat was een belangrijke boodschap van de avond; tekenen is vooral leuk en het voegt zoveel toe aan onze communicatie.

IMG_8523Vaak doen wij veel te moeilijk over het maken van een tekening. Om deze belemmering weg te nemen werden drie handreikingen gegeven: houdt het simpel, gebruik clichés en kijk af. Gedurende de workshop merk je dat het steeds makkelijker gaat, gewoon door te doen. Het teken ABC werd aangevuld met tips; gebruik van kleur, kaders, schaduw etc. In vier groepen zijn we vervolgens aan de slag gegaan met de vraag “Hoe werken wij over drie jaar?”. Na individueel hier over te hebben gebrainstormd zijn de ideeën gedeeld en geclusterd, heeft elke groep een totaal tekening gemaakt en voorzien van een pakkende titel. De tekeningen zijn uiteindelijk gepresenteerd aan de andere groepen.

Het was een plezierige en inspirerende avond over een toegankelijk onderwerp. Iedereen kan tenslotte tekenen, we zouden het alleen vaker moeten doen want tekeningen trekken de aandacht en zeggen zoveel meer dan alleen tekst. Ik kan het iedereen aanbevelen er mee aan de slag te gaan in je werk.

 

“Werken bij Qquest betekent deel uitmaken van een professionele en informele organisatie met gemotiveerde collega's die iedere dag een mooie prestatie willen neerzetten.”