Testen

Maaike_kennisgebied_testen

waar wij goed in zijn met testen

Ken je de uitspraak ‘Als het werkt is het ideaal’? En dan met de nadruk op ‘als’. Ongemerkt heeft ICT de afgelopen jaren een belangrijke rol in de maatschappij ingenomen. Bedrijven willen kwalitatief goede service en/of producten aanbieden. Iets wat alleen mogelijk is als de ondersteunende software en processen dezelfde kwaliteitsstandaard hanteren.

Testnieuws

Binnen Qquest staat kennisdeling centraal en daarom delen we onze kennis gul. Lees hier alle berichten over ons Test kennisgebied.

Testen is een vak apart

Testen is een vak apart en Qquest kan daarin ondersteunen. Er bestaat geen standaard testaanpak die zomaar overal toegepast kan worden. Elk project is uniek en kent zijn eigen uitdagingen. Door goed te luisteren naar de wensen van de opdrachtgever, in gesprek te gaan met gebruikers en nauw samen te werken met ontwikkelaars krijgen we een goed beeld van de uitdagingen en prioriteiten.

Kwaliteit van software en process

Het bewaken van de kwaliteit doen we niet alleen met testen nadat de software is opgeleverd. Er is veel winst te behalen in het gehele ontwikkelproces. Denk bijvoorbeeld aan de correctheid en volledigheid van requirements, zorgen voor een eenduidige interpretatie van aangevraagde functionaliteiten en het bepalen van de risico’s die een aanpassing met zich meebrengt. We kijken verder dan alleen de software.

Kennisgebied testen

“Bij elke nieuwe functionaliteit is het belangrijk om te zorgen dat de bestaande functies blijven werken zoals voorheen”

Automatisering als kostenbesparing

Bij elke nieuwe functionaliteit is het belangrijk om te zorgen dat de bestaande functies blijven werken zoals voorheen. Deze zogeheten regressietesten worden op het einde van het ontwikkelproces uitgevoerd. Vaak in samenwerking met de gebruikers. Deze testen nemen veel tijd in beslag en bevatten veel herhalende taken. Door het gebruik van testtooling kunnen deze ‘handmatige’ testen worden geautomatiseerd waardoor er efficiënter gewerkt kan worden en de testkosten op de lange termijn verlagen.

Technische ontwikkelingen houden ons scherp

De technische landschappen worden steeds complexer. De komst van smartphones, tablets, cloud services, CI/CD, enzovoort, geven de tester van nu zowel uitdagingen als mogelijkheden. Al deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit en het vermogen om snel te schakelen. Binnen Qquest is er een testgroep die bestaat uit mensen die kennis rondom testen en testautomatisering opdoen en verdiepen. Dit doen we door met elkaar te kijken naar de nieuwste ontwikkelingen op testgebied. Deze passen we toe en daarna delen we de ervaringen met elkaar. Deze kennisdeling heeft tot gevolg dat we als Qquest continu met de ontwikkelingen meegaan en vaak zelfs vooruitlopen. Waar onze opdrachtgevers elke dag van profiteren.

Overige gildes