Development

Qquest kennisgebied Development

Waar wij goed in zijn met development

De ontwikkelingen op het gebied van development gaan razendsnel. Enerzijds op het gebied van talen, tools, mobile en cloud, anderzijds op het gebied van methoden en processen. Zoals Agile, continuous integration, continuous deployment etcetera.

Developmentnieuws

Binnen Qquest staat kennisdeling centraal en daarom delen we onze kennis gul. Lees hier al onze kennis

Development gilde

De snelheid waarmee deze vernieuwingen plaatsvinden en het enorme aantal verschillende development stacks en omgevingen maken het onmogelijk om alles te volgen. Toch staan onze ervaren Developers en TalentClass Professionals voor de uitdaging om mee te komen met de koplopers. Binnen Qquest is hiervoor een Gilde Development actief, waarbinnen de volgende initiatieven worden ontplooid:

  • In de klantopdracht maken de medewerkers van Qquest gebruik van de development stack van de klant. De collega’s die binnen zo’n omgeving ervaring en expertise opdoen, krijgen binnen het Gilde Development de gelegenheid andere experts te ontmoeten en onderling kennis te delen.
  • Voor interessante technieken en nieuwe ontwikkelingen wordt binnen het Gilde Development aan eigen projecten gewerkt. Te denken valt hierbij aan de ontwikkeling van het Qquest intranet of een mobile app.
Development_kennisgebied_Qquest

“Onze ervaren Developers en TalentClass Professionals lopen mee met de koplopers”

Development training binnen het Traineeship

  • Voor de minder ervaren medewerkers, waaronder de TalentClass Professionals binnen het IT-traineeship, biedt Qquest een breed trainingsprogramma. Dit richt zich op het ontwikkelen van een begrip van de verschillende fasen, technieken en methoden die bij development een rol spelen. Naast de theoretische basis wordt hands-on ervaring opgedaan door deel te nemen aan een project, begeleid door ervaren medewerkers.
  • Tot slot organiseert het Gilde regelmatig bijeenkomsten onder leiding van externe experts voor specifieke onderwerpen, waarbij de nadruk ligt op hands-on aan de slag te gaan met de betreffende tools en technieken.

Overige gildes