Data & Analytics

Qquest Data & Analytics

Waar wij goed in zijn met data & analytics

Data & analytics is hot en happening. Binnen Qquest hebben wij een gespecialiseerd datateam zitten dat zich dagelijks bezighoudt met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Steeds meer bedrijven realiseren zich dat het verwerken van de juiste data waardevolle inzichten kan geven. Net zoals dat vrij toegankelijke data buiten hun eigen bedrijf ook goud waard kan zijn. De hamvraag blijft natuurlijk ‘hoe delf je dat goud’?

Data & Analytics nieuws

Binnen Qquest staat kennisdeling centraal en daarom delen we onze kennis gul. Lees hier alle berichten over ons Data & Analytics kennisgebied.

Bij de klant

Qquest ondersteunt opdrachtgevers in het traject van het aanboren en opschonen van data en de visualisatie van de informatie. De eerste stap hierbij is het begrijpen van de bedrijfsprocessen en bedrijfsdoelen. Ook de informatiebehoefte wordt geïnventariseerd. Die bepaalt de keuze van de data die ontgonnen moet worden. In de tweede stap onderzoeken we welke gegevens (zowel intern als extern) beschikbaar zijn om te voorzien in deze informatiebehoefte.

Op basis van de beschikbare gegevens wordt een strategie bepaald. Om vervolgens een “data-pipeline” te realiseren. Daarbij beslissen we welke Machine Learning algoritmes relevant zijn. De derde stap is het daadwerkelijk aanboren, opslaan en verrijken van de data (ETL: Extract, Transform en Load). We schenken hierbij veel aandacht aan de kwaliteit van de binnenkomende data en de overige stappen in het ETL-proces (garbage in = garbage out). Ook de kwaliteit van de gekozen Machine Learning algoritmes wordt getoetst. In de laatste stap wordt de data, die inmiddels is omgewerkt tot informatie, gevisualiseerd.

Hierbij gebruiken we de bestaande infrastructuur en tooling van de opdrachtgever. Indien nodig adviseren wij over aanvullende tooling.

Data & Analytics Qquest

“De hamvraag blijft natuurlijk ‘hoe delf je dat goud’?”

Inzet van experts en TalentClass Professionals

Qquest heeft experts in dienst die tijdelijk ingezet kunnen worden op diverse onderdelen in de data-pipeline. Daarnaast leidt Qquest talenten op. Zij volgen bij Qquest een training van minimaal twee maanden. Deze training bevat een optimale mix van hard en soft skills ter voorbereiding op het succesvol functioneren binnen elke ICT-organisatie. Talenten met interesse voor data volgen daarnaast nog een aantal gespecialiseerde cursussen op dit gebied. Waarbij oefenen in een praktijksituatie een grote rol speelt.

Training en ervaring

Qquest biedt trainingen aan op het gebied van Data Analyse / Data Science. Deze trainingen bestaan uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte kan bij Qquest worden uitgevoerd. We hebben hiervoor een eigen data-pipeline ontwikkeld. Deze pipeline staat in de cloud en is een heuse datafabriek. In (en aan) deze fabriek werken we met diverse, vaak experimentele, tooling om de fabriek steeds verder te optimaliseren en uit te breiden.

Andere gildes