Cloud & CI/CD | IT-consultant Inhuren? ➡️ Qquest B.V.

Cloud & CI/CD

Gilde-CICD-Ricardo-banner

Waar wij goed in zijn met Cloud & CI/CD

Elke woensdag wordt op kantoor bij Qquest een serie laptops opengeklapt, worden extra monitoren neergezet en wordt Linux opgestart. Zwarte schermen met witte letters verschijnen en termen als SSH, cloud, server, droplet, container en Ansible vliegen over tafel…

Het kennisgebied Cloud & CI/CD is binnen Qquest het centrale punt voor kennis rondom (cloud) infrastructuur, continuous integration/continuous delivery en technische kennisontwikkeling.

Cloud & CI/CD nieuws

Binnen Qquest staat kennisdeling centraal en daarom delen we onze kennis gul. Lees hier alle berichten over ons Cloud & CI/CD kennisgebied.

technisch landschap

Er is binnen Qquest een technisch landschap opgezet waar alle collega’s met hun interne projecten gebruik van kunnen maken. Zo’n 15 continuous delivery pipelines zijn actief voor diverse Qquest applicaties en maandelijks wordt er honderden keren gebruik gemaakt van die pipelines. De applicaties worden allemaal gehost in de cloud. Gebruikmakend van servers/rekenmodules in DigitalOcean (diverse droplets) en Amazon AWS (EC2, ECS – Fargate en Lambda). De gebruikte tooling omvat onder andere Gitlab CI, Jenkins, Ansible, Sonarqube, Docker, Nginx, Sentry, Grafana en CloudFormation.

Het technische landschap wordt door collega’s onderhouden en geïnnoveerd. Nieuwe tools/technieken in de markt worden onderzocht en worden (afhankelijk van de verwachte toegevoegde waarde) in het landschap opgenomen. Enerzijds om deze tools/technieken daadwerkelijk toe te passen, anderzijds om hier als Qquest ervaring mee op te doen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld aan het experimenteren met Kubernetes.

Naast de collega’s die zijn aangesloten bij het kennisgebied Cloud & CI/CD, kunnen alle andere collega’s kennis opdoen van de gebruikte tools/technieken. Er worden vanuit het kennisgebied diverse technische trainingen verzorgd, bijvoorbeeld introducties voor GIT, Linux en Docker. Daarnaast staat het team continu paraat om collega’s te helpen bij allerhande technische uitdagingen.

Gilde-CDCD-Ricardo-quote

“het kennisgebied Cloud & CI/CD is de technische ‘ruggengraat’ van Qquest”

Gilde-CDCD-Ricardo-quote

“Het kennisgebied Cloud & CI/CD is de technische ‘ruggengraat’ van Qquest”

Contact opnemen

Het technische landschap

Samengevat is het kennisgebied Cloud & CI/CD de technische ‘ruggengraat’ van Qquest. Het technische landschap wordt binnen dit kennisgebied bedacht, opgezet en onderhouden. Daarnaast wordt hier de technische kennis die daarbij hoort opgedaan en verspreid. Op deze manier draagt het kennisgebied optimaal bij aan de inzetbaarheid van onze technische collega’s.

Overige gildes

× WhatsApp!