Testautomatisering met Cucumber - Qquest

Actualiteit

Testautomatisering met Cucumber

Elke organisatie die specialistische software inzet voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen heeft te maken met acceptatietesten. Traditioneel worden acceptatietesten handmatig uitgevoerd. De manier waarop applicaties vandaag worden ontwikkeld en de snelheid waarmee dit gebeurd vereisen een andere aanpak. Daarbij zijn business rules en algemene kwaliteitscriteria veel beter geautomatiseerd te testen dan bijvoorbeeld de beleving die een gebruiker van een applicatie ervaart. Het is nooit te laat om te starten met testautomatisering. In dit artikel vertellen we jou over de mogelijkheden van testautomatisering in combinatie met Cucumber.

Testautomatisering_cucumber

Voorbereiding opzetten testautomatisering

Het is nooit te laat om te beginnen met testautomatisering of om het nieuw leven in te blazen. Geautomatiseerd acceptatietesten is toepasbaar voor in-house ontwikkelde software, voor pakketten en voor low-code applicaties. De testautomatisering zal het werk van de tester er een stuk aangenamer op maken. Maar testautomatisering is niet alleen een onderwerp voor de tester, het is tevens van belang dat het op de agenda staat van het teamoverleg. Het helpt ook wanneer het een plek krijgt in het testbeleid, dus beschrijf het proces en maak afspraken over naamgeving. Benoem een eigenaar van de testautomatisering, iemand die druk kan uitoefenen wanneer de aandacht dreigt te verslappen.

Positionering Cucumber

Wanneer een test slechts één keer wordt uitgevoerd of wanneer de kans op falen klein is dan heeft het geen zin om de test te automatiseren. Dit is voor Cucumber niet anders dan voor andere testautomatisering tools.

Cucumber is een platform voor Behavior Driven Development. Bij Behavior Driven werken de ontwikkelaar, tester en business analist samen aan het specificeren van een functie. Met deze aanpak is de integratie van het acceptatietesten in de systeemontwikkeling geborgd. Dit in tegenstelling tot methoden waarbij het testen parallel aan de systeemontwikkeling plaatsvindt. In de samenwerking speelt de tester een belangrijke rol. De business analist doet een voorstel waarbij de ontwikkelaar aangeeft of en onder welke voorwaarden het haalbaar is. De tester overziet wat de risico’s zijn voor de rest van het systeem en voor de functie zelf.

Het resultaat is dat fouten vroeg in het ontwikkeltraject worden opgemerkt en dat de testen van de belangrijkste functies worden geautomatiseerd.

Een praktijkvoorbeeld

Bij onze klant CB in Culemborg heb ik de testautomatisering van een logistiek pakket ingericht. Voorheen werden alle testen handmatig uitgevoerd, dus er was sprake van een inhaalslag. In een voortraject is besloten om de testtool Cucumber te gebruiken. Het grote voordeel van Cucumber is dat testscenario’s in voor iedereen begrijpelijke taal zijn opgesteld. De testscenario’s beschrijven het gewenste gedrag van het systeem aan de hand van enkele eenvoudige keywords.

Mijn rol in het team was om in overleg met de twee vaste testers scenario’s op te stellen en voor de technische realisatie te zorgen. De scenario’s zelf doen namelijk niets. Er is een ‘brug’ met de te testen applicatie nodig voor het uitvoeren van de scenariostappen. Voor elke stap schrijf ik een stukje code in Java waarbij voor de interactie met het te testen systeem gebruik is gemaakt van Selenium.

Inmiddels zijn de belangrijkste testen geautomatiseerd en ligt er een goede basis voor nieuwe ontwikkelingen. De testen worden dagelijks uitgevoerd en de resultaten worden aan de hand van een overzichtelijke testrapportage beoordeeld.

Door mijn inzet is het team de voordelen van testautomatisering gaan inzien. De kwaliteit van het testen is verhoogd en er is meer tijd vrijgekomen om de dienstverlening te verbeteren. Het management heb ik geadviseerd om meer middelen voor testen beschikbaar te stellen. Een aantal van mijn voorstellen heb ik kunnen realiseren. Onder andere is de testrapportage en daarmee de zichtbaarheid van het testen sterk verbeterd en ik heb een aantal keer een trainingssessie over testen mogen organiseren. Mijn advies voor een extra testomgeving heeft het vooralsnog niet gehaald.

Wanneer begin jij met Cucumber?

Beginnen met testautomatisering met Cucumber is laagdrempelig. De software is vrij te downloaden en voor een tester met enige kennis van programmeren is een eerste test snel gerealiseerd. Dus, wanneer begin jij? Heb je hulp nodig bij het opzetten van de tests? Dan helpen we je graag, neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Hans Andringa
Senior Quality Analist 

Meer weten over Testen?

Lees alles over waar wij goed in zijn met Testen.

Lees meer

Meer weten over Testen?

Lees alles over waar wij goed in zijn met Testen.

Lees meer

De laatste ontwikkelingen

× WhatsApp!