Process Driven Requirements Testing PDRT Nr. ① methode | Qquest B.V.

Actualiteit

Process Driven Requirements Testing

PDRT maakt acceptatietesten simpel!

Acceptatietesten kost gebruikers veel tijd. Tijd die ten koste gaat van hun dagelijks werk. Bovendien worden gebruikers vaak gedwongen om ingewikkelde documentatie van ICT te gebruiken voor hun test. Process Driven Requirements Testing (PDRT) is een methode voor acceptatietesten die een einde maakt aan deze twee issues.

PDRT creëert daarnaast samenhang tussen requirements en testgevallen. De methode hanteert hiervoor een Requirements Traceability Matrix. Deze geeft eenvoudig overzicht welke requirements zijn afgetest en nog testbevindingen bevatten.

PDRT-Qquest

Aanpak PDRT

PDRT gaat uit van testen op basis van de business requirements en processen. Gebruikers begrijpen deze vele malen beter dan systeemdocumentatie, omdat het hun eigen producten zijn. Acceptatietesten worden ook veel effectiever als aan de hand van de oorspronkelijke gebruikersbehoefte wordt getest en niet van afgeleide systeemdocumentatie.

De tijd van gebruikers is schaars. PDRT houdt hiermee rekening en betrekt gebruikers met name bij het opstellen van een risicoanalyse. Door de systematische aanpak kunnen de andere testwerkzaamheden zonder problemen worden uitbesteed aan derden. Risico’s worden zowel vanuit business als ICT oogpunt bekeken. Requirements en processen worden geanalyseerd op hun belang en impact op de organisatie. De ICT oplossingen worden beoordeeld op hun complexiteit, de impact van fouten op de organisatie, de mate waarin expertise bestaat. PDRT integreert de analyses en laat gebruikers afgewogen keuzes maken wat ze wel en niet gaan testen. En wat ze intensief en minder intensief gaan testen.

Bij de oplevering van een project is niet altijd duidelijk welke requirements in scope waren, welke gerealiseerd zijn en welke getest. Kostbare tijd gaat verloren om dit uit te zoeken. PDRT heeft een product Requirements Traceability Matrix (RTM), dat samenhang geeft tussen requirements, processen, (ICT-) oplossingen, testgevallen enz. Op elk gewenst moment kunnen gebruikers en projectteam nagaan welke requirements zijn getest en welke openstaande testbevindingen ze hebben.

De voordelen op een rijtje

  • Zeer beperkt beslag op tijd van gebruikers.
  • Accepteren op basis van business requirements. Niet op grond van moeilijk leesbare en soms onvolledige ICT documenten.
  • Overzichtelijk welke requirements zijn getest en geaccepteerd

Meer weten over Testen?

Lees alles over waar wij goed in zijn met Testen.

Lees meer

Meer weten over Testen?

Lees alles over waar wij goed in zijn met Testen.

Lees meer

De laatste ontwikkelingen

× WhatsApp!