Miljoenenbesparing op IT-projecten door PDRE® - Qquest

Actualiteit

Miljoenenbesparing op IT-projecten door PDRE®

Door de coronacrisis moet er veelal gesneden worden in kosten. Arbeid vormt een grote kostenpost waardoor hier snel op bezuinigd wordt. De effecten hiervan zijn op de lange termijn echter niet gewenst. De werkdruk stijgt, kosten van IT gaan gewoon door en innovaties blijven achter. PDRE® (Proces Driven Requirements Engineering) biedt de oplossing! Het is een bewezen methode om kosten te besparen, geeft nieuwe energie en is duurzaam. 

Het Financieel Dagblad kopte onlangs nog: “Belastingdienst opnieuw miljoenen meer kwijt aan IT-systeem”. Een project dat gebudgetteerd was voor € 8,2 mln en nu oploopt naar € 38,3 mln. Het oplopende kostenprobleem van IT-projecten is meer regel dan uitzondering. Eén van de grootste problemen bij projecten is het niet op orde hebben van de juiste requirements en prioritering. Dit komt nog steeds op grote schaal voor bij veel bedrijven. Hoe realiseerde business analisten van Qquest dan een besparing van € 3,2 mln? 

Agile werken alléén is niet de oplossing

Met agile en kortlopende trajecten, zie je dat processen meer beheersbaar zijn geworden. Desondanks lopen de kosten nog steeds uit de hand. Er wordt gaandeweg onbewust een stuwmeer aan changes opgebouwd en dat kost bakken met geld. Kosten die er insluipen en die je niet wilt, maar moet maken omdat het ergens fout is gegaan. De agile-werkwijze omarmen wij binnen Qquest, maar door agile werken los je niet je requirements probleem op.

Stuwmeer_aan_changes

PDRE brengt structuur aan binnen IT-projecten

In de praktijk zien wij dat er veel gekeken wordt naar de oplossing, waarbij de essentie van het probleem uit het oog wordt verloren. Hierdoor worden essentiële requirements niet opgenomen en niet-relevante requirements onbedoeld toegevoegd. Wat in veel gevallen, zoals in het voorbeeld van de belastingdienst, resulteert in extra kosten en langere doorlooptijd.

Proces Driven Requirements Engineering kan de oplossing zijn. In het PDRE-proces worden primaire requirements van de ‘overige’ requirements gescheiden. Dit doen we door de focus te leggen op het WAAROM (waarom is er een probleem) en het WAT (wat moet de oplossing bieden) en minder op het HOE (de oplossing). De primaire requirements worden aangevuld met vergeten en/of onvoorziene requirements, zodat het aantal changes in de toekomst significant afneemt. Bij de analyse van het WAAROM en het WAT laten we ons leiden door de bedrijfsprocessen, die als kapstok dienen voor de requirements. Door de PDRE-methodiek wordt overbodige ballast weggesneden en missende requirements toegevoegd.

Process Driven Requirements Engineering_Qquest

KPN realiseert besparing van € 3,2 miljoen dankzij PDRE business analisten Qquest

Bij KPN hebben onze business analisten een project uitgevoerd aan de hand van de PDRE-methodiek. Er bestonden drie documenten: productwensbeschrijving, requirements-document en changesoverzicht. In totaal waren er 450 requirements geformuleerd. In onze eerste stap vond er een exercitie plaats om de requirements consistent en ATOMAIR te krijgen. Het resultaat? 296 requirements geherdefinieerd en 150 ‘overbodige’ requirements werden weggesneden. De tweede stap was een extra exercitie op volledigheid en het SMART definiëren van de requirements. Door middel van een PDRE-toetsing van de requirements aan de bedrijfsprocessen resulteerde dit naar 228 additionele requirements. Een totaal van 524. Hiermee is een stuwmeer aan changes voorkomen.

KPN-PDRE

Alle requirements werden getoetst aan bestaande ‘Change requests’. Wat kwam boven water? Inconsistentie tussen requirements en changes. Het aantal changes werd hierdoor gereduceerd van 32 naar 22.

Resultaten

Resultaten

  • Verkorting doorlooptijd project
  • Niet relevante requirements weggelaten
  • Door afbakening en SMART formuleren minimale ‘rework’
  • Besparing van tenminste € 3,2 miljoen aan changes
  • Projectkosten € 600.000 lager dan gebudgetteerd
  • Livegang zonder issues

Wij begrijpen dat het resultaat overweldigend kan zijn. Daarom gaan we graag het gesprek aan om aan te tonen dat wij het verschil kunnen maken binnen jullie IT-projecten. Wil je geen tijd en geld meer laten liggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op met ons salesteam!

Contact opnemen

Ook met ons samenwerken?

Neem contact op met ons salesteam!

Contact opnemen

De laatste ontwikkelingen

× WhatsApp!