Bouw je eigen Mendix applicatie in 8 stappen Qquest IT

Actualiteit

Bouw je eigen Mendix applicatie in 8 stappen

In ons introductieartikel over Mendix hebben we uitgelegd wat de mogelijkheden zijn met dit low-code platform. In dit artikel nemen we je mee met ons 8-stappenplan om je eigen Mendix applicatie te bouwen.

1. Bedenk een plan voor je Mendix applicatie

Hoe ziet het domeinmodel eruit? Welke entiteiten en attributen zijn er? Wat voor pagina’s heb je nodig? Welke acties moeten er achter elkaar uitgevoerd worden en kan dit in een schema gezet worden? Dit plan hoeft nog niet helemaal tot in de puntjes uitgewerkt te zijn, maar hoe meer je van tevoren al weet, hoe makkelijker het is om te gaan bouwen.

Mendix_Go_Make_IT-logo_Lizanne-Qquest

2. Bouw het domeinmodel in Mendix

Maak entiteiten aan, zoals Persoon en Taak. Voeg attributen toe aan deze entiteiten, bijvoorbeeld Naam, Functie en Startdatum en wijs ze het juiste type toe (bijvoorbeeld String, Integer, Boolean, Data and Time). Geef de relaties aan tussen de verschillende entiteiten (welke entiteiten zijn met elkaar verbonden?) en het soort relatie (één staat tot één, één staat tot veel, veel staat tot veel). Aan de attributen kun je ook nog validatieregels toevoegen, zoals dat een attribuut verplicht is of uniek moet zijn. Mendix checkt dan bij het invoeren van data of dit aan de eisen van het attribuut voldoet.

3. Bouw de verschillende pagina’s die je aan de gebruiker wilt laten zien

Dit kunnen de homepagina, overzichtspagina’s en detailpagina’s zijn. Een overzichtspagina toont in een list view alle objecten van een entiteit. De pagina toont bijvoorbeeld alle personen die in de database staan. Aan de list view kan je dan als databron de juiste entiteit toewijzen, zodat Mendix de juiste data ophaalt uit de database. Voordat de data daadwerkelijk in de applicatie verschijnt, is het nodig dat je in de list view tekstvelden en tekstvakken plaatst. Hierin komt ook een verwijzing naar het juiste attribuut.

De detailpagina laat in een data view alle informatie zien uit de attributen van een specifieke persoon van de overzichtspagina. Ook hier is het belangrijk om een koppeling te maken met de juiste entiteit als databron. Om de data te tonen, moet je in de data view tekstvelden of tekstvakken plaatsen met daarin een verwijzing naar het juiste attribuut. Daarnaast kun je pagina’s knoppen toevoegen om bijvoorbeeld een nieuw persoon aan te maken, op te slaan of te bewerken. Delete en cancel knoppen behoren ook tot de standaard mogelijkheden. Verder kan je ook knoppen toevoegen die andere acties uitvoeren. Om die acties verder te specificeren kan je gebruikmaken van microflows.

4. Bouw microflows in Mendix

Bouw de microflows. Een nieuwe microflow heeft altijd al een Start en een End event. Voeg een activiteit toe en kies welke activiteit er als eerste uitgevoerd gaat worden, na het aanroepen van de microflow. Vervolgens kan er een volgende activiteit toegevoegd en gespecificeerd worden, of er kan een beslissingsmoment ingevoegd worden, waarna op basis van de uitkomst diverse activiteiten volgen. Iedere reeks van activiteiten eindigt met een end-event. Dit betekent dat een microflow altijd maar één start event, maar wel meerdere end events kan hebben.

5. Check of er fouten zijn opgetreden

Check onder het tabblad ‘Errors’ onderaan of Mendix fouten heeft gevonden. Los deze op, volgens de aanwijzingen die Mendix al in de applicatie geeft, met behulp van Mendix Guide in Mendix Docs of met informatie van het Mendix Forum. Wanneer er geen fouten (meer) zijn, kun je verder met de volgende stap.

Fouten_detecteren_en_oplossen_in_Mendix

6. Test je eigen Mendix applicatie

Wanneer je op de knop ‘Run Locally’ klikt, open je de applicatie in de browser. Je kunt nu testen of de pagina’s en functionaliteiten eruit zien en werken zoals je had bedacht.

7. Stel de security in

Zet de Project Security op ‘Prototype/demo’, definieer de rollen van de gebruikers en selecteer of je wel of geen anonieme gebruikers toestaat. Ga naar de Module Security en stel in welke rollen toegang mogen hebben tot welke pagina’s en microflows. Zet vervolgens de Project Security op ‘Production’ en stel bij de Module Security in welke rollen toegang hebben tot welke entiteiten. Je kunt hier ook kiezen of gebruikers objecten mogen aanmaken en verwijderen en of ze alleen mogen lezen of ook mogen schrijven. Wanneer dit klaar is, Mendix geen foutmeldingen meer geeft en de Project Security status op ‘Complete’ staat, is de applicatie bijna klaar voor productie. Test eerst nog even of de instellingen voor security die zojuist gedaan zijn ook werken zoals verwacht. Daarna kan de applicatie echt naar productie.

8. Stuur de applicatie naar productie

Dit kan op twee verschillende manieren. De eerste optie is om in plaats van op ‘Run Locally’ op het pijltje ernaast en dan op ‘Run’ te klikken. Zo worden alle wijzigingen na de vorige keer ‘Run’ naar productie gestuurd. De tweede optie is om onder het tabblad ‘Changes’ onderaan de changes te selecteren en dan op ‘Commit’ te klikken. Bij deze optie is het mogelijk om in de omschrijving te vermelden welke functionaliteit er precies toegevoegd is en aan te geven bij welke user stories of taken deze wijziging hoort.

Gefeliciteerd je Mendix applicatie is klaar voor gebruik

Nu je applicatie naar productie is gestuurd, kunnen de gebruikers ermee werken. Uiteraard zijn er nog voldoende mogelijkheden om de applicatie verder uit te breiden en meer functionaliteiten toe te voegen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de wensen van gebruikers. Ook deze moeten uiteraard weer getest worden voor ze naar productie gaan.

Bovenstaande stappen geven geen volledig overzicht van alle mogelijkheden met Mendix, maar beschrijven de basisstappen die minimaal doorlopen moeten worden om een applicatie te bouwen en naar productie te brengen. Wanneer je dit onder de knie hebt, gaat het lukken om alles uit Mendix te halen.

Meer weten over Mendix?

Lees alles over waar wij goed in zijn met Mendix.

Lees meer

Meer weten over Mendix?

Lees alles over waar wij goed in zijn met Mendix.

Lees meer

De laatste ontwikkelingen

× WhatsApp!